bomen in het reglement

bomen in het reglement

Berichtdoor oma op wo 19 feb 2014, 17:34

Amendering van het voorgestelde art. 7-a van het huishoudelijk reglement van Eigen Hof en motivering.

7-a Houtige gewassen zoals struiken moeten op minstens 0,75 m afstand van de tuingrens (waaronder ook begrepen een sloot) geplant worden en bomen op 2,00 m. Bestaande bomen en struiken vallen niet onder deze regel.

Het artikel zoals voorgesteld is een wijziging van het oude artikel 8a. De wijziging betreft de toevoeging “Bestaande bomen en struiken vallen niet onder deze regel.”

Het amendement betreft het schrappen van deze toevoeging.

Motivering:
De formulering van dit artikel is onbegrijpelijk. Immers: wat is een bestaande boom of struik? Een zaailing van een es van vorig seizoen? Een door mij in de afgelopen winter geplante moerascipres?

Voorstel 1 is het vervangen van het voorgestelde artikel 7-a door het volgende artikel:

7-a Houtige gewassen zoals struiken moeten op minstens 0,75 m afstand van de tuingrens (waaronder ook begrepen een sloot) geplant worden en bomen op 2,00 m. Bomen die voorkomen op de lijst gezichtsbepalende bomen op Eigen Hof vastgesteld door de Algemene Vergadering van Eigen Hof op dd-mm-jj vallen niet onder deze regel.

Voorstel 1a
Toevoegen aan art 7-h : alle soorten Fraxinus (Es)

Voorstel 2 is het vervangen van het voorgestelde artikel 7-a door het volgende artikel:

7-a Houtige gewassen zoals struiken moeten op minstens 0,75 m afstand van de tuingrens (waaronder ook begrepen een sloot) geplant worden en bomen op 2,00 m. Bomen en struiken mogen niet hoger worden dan de afstand van het gewas tot de noordelijke tuingrens.
Hiervan zijn uitgezonderd de bomen die voorkomen op de lijst gezichtsbepalende bomen op Eigen Hof vastgesteld door de Algemene Vergadering van Eigen Hof op dd-mm-jj. Voor bomen die de toegestane hoogte overschrijden maar niet op deze lijst voorkomen geldt een overgangsreglement.

Overgangsreglement
1. Bomen die niet voldoen aan het gestelde in art 7-a van het huishoudelijk reglement van Eigen Hof moeten uiterlijk binnen 5 jaar tot de gewenste hoogte zijn getopt of teruggesnoeid.
2. Belanghebbenden kunnen een verzoek indienen bij de commissie/het bestuur om deze termijn te bekorten bijv. in verband met ernstige schaduwoverlast.
3. Tuinders die een tuin verlaten waarop een boom staat die niet voldoet aan het gestelde in art 7-a van het huishoudelijk reglement van Eigen Hof dienen deze boom te vellen vóór de overdracht aan een nieuwe gebruiker.

Voorstel procedure gezichtsbepalende bomen.

Inleiding.
Enige jaren geleden is door Henk Smit en Hendrik Jan Parmentier een begin gemaakt met de inventarisatie van de belangrijke bomen op Eigen Hof. De door hen opgestelde lijst is in het bezit van het bestuur. Naast de op deze lijst voorkomende bomen zijn er op particuliere tuinen bomen die gezichtsbepalend zijn. Om tot een verantwoorde en objectieve inventarisatie te komen stel ik voor een onafhankelijke commissie te benoemen. Deze commissie krijgt de bevoegdheid gedurende de periode dat de lijst wordt opgesteld particuliere tuinen ook bij afwezigheid van de tuinder te betreden. Na het vaststellen van de lijst kan de commissie worden opgeheven, of worden voortgezet als commissie die beslist over herplant van monumentale bomen na bijv. stormschade.

Benoeming van de commissie

1. De commissie wordt benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur.
2. Alleen leden kunnen zich aanmelden om zitting te nemen in de commissie.
3. Een commissielid kan geen bomen die op de eigen tuin staan aanmelden voor de lijst.
4. Een commissielid kan geen bezwaar maken tegen het opnemen van bomen die op de eigen tuin staan.
5. De commissie bestaat uit minimaal 3 leden.
6. Het bestuur doet een voorstel om onafhankelijke deskundigen bij 3 andere tuinparken te verzoeken zich beschikbaar te stellen voor eventueel bezwaar en beroep tegen de voorstellen van de commissie. (Hierna: de externe commissie)

Werkzaamheden van de commissie
7. De werkzaamheden van de commissie bestaan uit het inventariseren van de bomen op Eigen Hof die niet in aanmerking komen voor kappen of toppen op grond van art 7-a van het huishoudelijk reglement.
8. Uitgangspunt hierbij is de lijst opgesteld door Hendrik Jan Parmentier en Henk Smit (hierna de lijst Parmentier).
9. Deze lijst wordt door de commissie aangevuld met de bomen die door de leden van Eigen Hof worden voorgedragen voor opname op de lijst.
10. Alle leden van Eigen Hof kunnen bomen aanmelden voor plaatsing op de lijst.
11. De commissie kan ook zelf bomen aanwijzen die naar haar mening op de lijst geplaatst zouden moeten worden
12. De commissie stelt een termijn vast binnen welke de bomen moeten zijn aangemeld.
13. Na aanmelding bezoekt de commissie de tuinen, bij voorkeur in aanwezigheid van de betreffende tuinder, om zich een beeld te vormen van de situatie.

Opstelling van de lijst beschermde bomen, bezwaar en beroep
14. Na inventarisatie en afweging publiceert de commissie een lijst met gezichtsbepalende bomen en een lijst met de bomen die niet voor bescherming in aanmerking komen.
15. In beide gevallen publiceert de commissie een korte motivatie.
16. Publicatie vindt plaats via de Snoeischaar en via de website.
17. In de publicatie wordt bekendgemaakt binnen welke termijn bezwaar gemaakt kan worden tegen het voorstel van de commissie.
18. Alle leden kunnen bezwaar maken tegen het opnemen dan wel niet opnemen van bomen op de lijst.
19. De externe commissie wordt uitgenodigd voor een schouw om zich een oordeel te vormen over het voorstel van de commissie.
20. De externe commissie publiceert haar gemotiveerde besluit met betrekking tot de bezwaren via de Snoeischaar en via de website.

Vaststelling van de lijst beschermde bomen
21. De lijst beschermde bomen wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Eigen Hof.
22. De Vergadering beslist alleen over de volledige lijst. Er kunnen ter vergadering geen wijzigingen meer worden aangebracht.
23. Bomen die waren aangemeld voor opname op de lijst beschermde bomen maar niet zijn opgenomen komen in aanmerking voor het overgangsreglement.
oma
 
Berichten: 8
Geregistreerd op: zo 26 aug 2007, 10:25

Keer terug naar Eigen Hof

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten

cron